Ring til os
8612 0305

Skriv til os
info@tandaarhus.dk

Kronen på værket.

Alle tandlægerne på klinikken er meget erfarne i behandlinger med kroner & broer.

Dette er vigtigt, da vi her oftest har at gøre med behandlinger, der skal fungere optimalt både æstetisk og bidfunktionelt i en meget lang årrække. Nogle gange livslangt.

Samtidig skal tandsættet som helhed have optimeret sin prognose i tiden, der følger. Man skal derfor prøve ikke at afskære sig fra fremtidige behandlingsmuligheder, der kunne tænkes at opstå på et senere tidspunkt i livet. Fx ved at inddrage en tand for meget eller lidt i en planlægningsfase af en brobehandling.

Så der er ofte mange forskellige hensyn, der skal inddrages i overvejelserne, før en behandling anbefales.

Det kræver fremsynethed, overblik og meget gerne et nært kendskab til den enkelte patients forhistorie.

Endvidere laves disse behandlinger på tænder/tandsæt, der er nedbrudte.

Man kan således ikke tillade sig at lave fejl eller sjuske, da det koster uerstatteligt tandvæv, som man i forvejen qua udgangspunktet ikke har for meget af. Det fordrer tid, omtanke og omhu.

Samtidig kræves der et godt overblik over de efterhånden mange forskellige krone- og bromaterialer, der er tilgængelige i moderne tandplejer i dag.

Erfaring med de forskellige materialer, samt en god dialog mellem tandlæge og tandtekniker, er en forudsætning for, at vi kan yde vore patienter optimal rådgivning.

Endelig er der typisk tale om behandlinger, der fordrer lidt økonomi.

Her er det vigtigt at huske på, at du som patient hos os er sikret grundig planlægning og individuel rådgivning før behandlingen aftales.

Du vil opleve maksimal fleksibilitet i selve behandlingsfasen, som vi gør alt for, bliver så gnidningsløs for dig som muligt.

Og endelig kan du trygt stole på, at vi lever op til vort behandleransvar for, at du opnår maksimal glæde og funktionstid af din behandling; også i årene efter, at arbejdet er afleveret.

Mød evt. vore primære samarbejdspartnere på følgende websider:

www.dentaldesign.dk

www.dentalhuset.dk

www.elysee-dental.com/dk/

www.dinilab.dk

www.stoecklerdental.dk

www.straumann.com